Клубовете за колективни спортове с обща Декларация до Общинския съвет

IMG_4817-SmallКлубовете за колективни спортове в Бургас продължават да защитават правото си на справедливо субсидиране. Те разпространиха обща Декларация до Общинския съвет, подписана от представители на двадесет клуба, в която изразяват несъгласието си с Предложенията за изменение и допълнение на проект на наредба за финансово подпомагане на бургаските спортни клубове, внесени от общинския съветник Румен Ангелов.

Проекта на наредба предвижда 70 % от средствата да се разпределят между клубовете за колективни спортове и 30% между клубовете за индивидуални, но според г-н Ангелов, който е представител на СК „Европул“ (клуб за индивидуални спортове), средствата трябва да се разпределят  по равно.

В защита на документа в сегашния му вид, в името на целесъобразното подпомагане, Нефтохимик обедини бургаските клубове за отборни спортове и организира среша, на която беше определена единна позиция по въпроса, формулирана в общата им Декларация: „Разпределението на средства в процент 50% на 50% между индивидуални и колективни спортове не отговаря на действителните потребности на клубовете и развиваните от тях спортни дисциплини.“ В Декларацията се опровергават мотивите за изменения на проектонаредбата на Румен Ангелов, гласящи че индивидуалните спортове са ощетени и че ДЮШ във всеки спорт е еднаква и зависи от броя възрастови групи, като всички спортове закупуват в равен обем екипировка и оборудване.

„По отношение на числеността на  индивидуалните спортове, следва да бъде взето предвид обстоятелството, че  значително по – големия им брой се дължи на факта, че в България има само около двайсетина федерации по различни бойни изкуства, като някой от тях имат различни федерации за стиловите си разновидности. Всички те са включени и представляват част от посочените 50 вида индивидуални спортове от общинския съветник Румен Ангелов. Броят на колективните спортове наистина е между 5 и 10, но само броят на клубовете занимаващи се с основните колективни спортове – футбол, баскетбол, волейбол, водна топка и хандбал са над 20, т.е. колкото са голяма част индивидуалните спортове изобщо. Наред с това членовете, хората, децата участващи във всички гарнитури на тези клубове са повече от 70% от всички картотекирани състезатели във всички индивидуални и колективни спортове. Ето защо разходите за тяхното обучение, за участието им в официални състезания и мероприятия, за тяхната екипировка, за наем на спорни бази и съоръжения, за закупуване на спортно-технически средства е много по-голям от този на клубовете занимаващи се с индивидуални спортове.“ – се казва в Декларацията.

Представителите на отборни спортове аргументират позицията си и с по-големия брой заети лица – треньори, лекари, рехабилитатори, медицински персонал, домакини и др. Те подчертават, че натовареността на графика на официалните състезания и мероприятия, включени в официалния календар на съответната федерация, също е много по-голям, което изисква повече разходи.

Декларацията ще бъде прочетена на предстоящото заседание на Общински съвет Бургас, на 23 февруари, на което ще бъде гласувана Докладната за предложение на Наредбата за финансово подпомагане на бургаските спортни клубове.

ИЗТЕГЛИ ДЕКЛАРАЦИЯТА