Отворено писмо от ръководството на „Нефтохимик“ относно неверните твърдения, разпространени от г-н Георги Градев

ОТВОРЕНО ПИСМО
От „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ „НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962” ЕАД с ЕИК ………, със седалище в Република България, гр. Бургас и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. Славейков, Спортен център „Славейков

Уважаеми дами и господа,

С настоящото писмо „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ „НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962” ЕАД опровергава неверните публикации, появили се в медиите, с автор г-н Георги Градев, в които се твърди, че „ПФК Нефтохимик Бургас 1962 се състезава неправомерно в първенството, а освен това цялото му изграждане от ФК Мастер (Бургас) през ПФК Бургас миналата година изобилства от юридически гафове“.
Считаме, че посочените от г-н Градев факти са неверни, манипулативни и целят уронване както доброто име на клуба така и демотивиране на състава ни преди серията от важни срещи.
Г-н Градев, като доказал се специалист в спортните проблеми на българския футбол, много добре познава ЗАКОН ЗА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА, както и Устава на БФС. При направеният от него исторически анализ на нашият клуб, неясно поръчан му и платен от кого, той пропуска волно или неволно няколко основни грешки.
Преди сезон 2014/2015г. бяхме поканени от БФС да участваме в „Б“ Професионална футболна група. Титулярът на това право, както правилно г-н Градев е описал е ФК „Мастер“. Ние се възползвахме от дадената ни от чл. 12 от ЗФВС възможност и уредихме ПРОФЕСИОНАЛЕН ФК „Бургас“ ЕАД. До този момент, именно на основание чл.11 от същият закон и под формата на Сдружение с Нестопанска Цел Определено за Обществена Полза “Обединен ФУТБОЛЕН КЛУБ ‘Бургас’”, с предишно име Сдружение с Нестопанска Цел Определено за Обществена Полза “Мастер” и др. сме упражнявали тази дейност като АМАТЬОРСКИ футболен клуб. Видно от нашият Учредителен протокол и от всички приложени от нас документи в БФС ПФК „Бургас“ ЕАД се учредява с цел продължаване дейността и традициите на ЮЛНЦ Сдружение с Нестопанска Цел Определено за Обществена Полза „Oбединен Футболен Клуб “МАСТЕР”, за организация и подпомагане практикуването на детско-юношески и мъжки футбол на клубно ниво, както и за развитието и популяризирането на физическото възпитание и спорта и т.н. Такава е и трайната практика на всички водещи български футболни отбори – справка ФК „Лудогорец“, ФК „Ботев“ и др..
Ето защо, твърденията на г-н Градев в тази си част се явяват неверни и целят уронване както доброто име на клуба така и демотивиране на състава ни преди серията от важни срещи. Ние законно сме получило право, вкл. и Лиценз за участието си в „Б“ Професионална футболна група и членство в БФС.
С решение именно на Сдружение с Нестопанска Цел Определено за Обществена Полза „Oбединен Футболен Клуб “Бургас”, явяващ се едноличен собственик на капитала на дружеството и по предвидения в закона ред променихме името си, вкл. и след предварително съгласуване и уведомяване на БФС.
След надлежно вписване на това обстоятелство сме уведомили отново БФС и същите преди началото на спортно-състезателната година са ни издали Лиценз за участие в „Б“ Професионална футболна група за спортно-техническата 2015/2016г.
Най-отговорно и категорично, ние от „ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ „НЕФТОХИМИК БУРГАС 1962” ЕАД, заявяваме, че никога не сме участвали в никакви уговорки и/или изкупувания, вкл. на „членство“, визирани от г-н Градев. Напротив ФК „Мастер” винаги честно е участвал в първенствата организирани от БФС, и след като през сезон 2014/2015г. бяхме поканени да участваме в „Б“ Професионална футболна група, дружеството по единственият предвиденият в закона и Устава на БФС начин, наложен и практикуван от всички водещи наши футболни клубове, продължи дейността си вече като ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ.
Що се отнася до другите визирани от г-н Градев юридически лица, ние никога не сме били част от тях или те част от нас, никога не са ни упълномощавали да говорим от тяхно име и за това няма да ги коментираме.
Още веднъж Ви молим да публикувате това наше отворено писмо с което категорично се противопоставяме на неправилните и неверни факти изложени в статията Ви и в частност мнението на уважаваният от нас г-н Градев.
Желае а спрете спекулациите по отношение на клуба ни и не пречите на нормалната ни подготовка за следващите важни за клуба срещи, не уронвате доброто ни име.

Ръководството на „Нефтохимик Бургас 1962“

Към настоящото писмо прилагаме: Решение на БФС за издаване на лиценз на ПФК „Бургас“ и лиценз на ПФК „Нефтохимик Бургас 1962“ ЕАД.