ПФК „Нефтохимик Бургас 1962“ ЕАД не участва в консорциума, отправил предложение за партньорство по проекта за изграждане на спортен център в ж.к. Славейков

Във връзка с предстоящото изграждане на спортен комплекс в ж.к. Славейков, до Община Бургас бе изпратено офертно предложение за публично частно-партньорство по проектиране, изграждане и експлоатация на обекта от консорциум „Бургас спорт“. Предложението включва миноритарно участие на консорциума в размер на 49 %.

Консорциум „Бургас спорт“ обединява фирми, носещи наименованията  ПФК „Нефтохимик“ АД, ХК „Черноморец БС” ЕАД , “ Интрейд инженеринг” АД  , ПФК “Черноморец 1919” ЕАД, ПСФК “Черноморец Бургас”АД, “Благоустройствени строежи” АД и “Бургас спорт” ООД.

Ръководството на ПФК „Нефтохимик Бургас 1962“ ЕАД заявява, че клубът не участва по никакъв начин в обединението, заявило инвестиционни намерения за изграждането на спортния център. Единствената връзка между фирмата, с наименование ПФК „Нефтохимик“ АД, участваща в консорциума и действащия футболен клуб, е сходството в имената.

Справка в търговския регистър сочи, че предметът на дейност на акционерното дружество ПФК „Нефтохимик“ е „покупка на стоки или други вещи с цел продажба (…),  продажба на стоки собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, лицензионни сделки, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти, лизинг“. Лицето, представляващо фирмата е Ивайло Дражев Атанасов.