СНЦ Нефтохимик Бургас 1962 вече е част от футболния клуб

usneftohimikСНЦ Нефтохимик Бургас 1962 вече е част от професионалния футболен клуб. Вливането стана факт на провелото се снощи Общо събрание, свикано от Управителния съвет на сдружението.

На него бяха приети трите точки, включени в дневния ред – приемане и одобряване изготвения финансов отчет и годишния доклад на ръководството за дейността на дружеството за 2014г.; освобождаване на Управителния съвет и Председател на УС от отговорност за сключените през 2014г. сделки и управление на сдружението; вземане на решение по чл.9, ал.1, т.6 от Устава за участие в друго дружество.